Finanse

Kredyt odnawialny i jego specyfika

Kredyty odnawialne stanowią obecnie jeden z ważniejszych elementów rynku finansowego. Co warto wiedzieć o tej klasie produktów sektora bankowego?

Kredyty odnawialne stanowią obecnie jeden z ważniejszych elementów rynku finansowego. Ich specyfika pozwala na wygodną obsługę, a w wielu wypadkach sposób wnioskowania o udzielenie tej formy finansowania jest znacznie prostszy niż w klasycznych pożyczkach ratalnych. Co warto wiedzieć o tej klasie produktów sektora bankowego?

Kredyt odnawialny a inne formy kredytowania

Kredyt odnawialny bywa również nazywany rewolwingowym lub kredytem w koncie – jego cechą charakterystyczną jest bowiem ścisłe połączenie z rachunkiem osobistym lub firmowym. Mechanizm działania jest w jego przypadku odmienny, niż ten, zastosowany w produktach ratalnych – spłata części kapitału powoduje, że zostaje on ponownie udostępniony, w ramach ustalonego wcześniej limitu. Może to mieć miejsce dowolną ilość razy w okresie, na jaki kredyt ten zostanie udzielony. Saldo zobowiązania nie maleje więc wraz z upływem czasu, o ile kredytobiorca nie zdecyduje się na podjęcie decyzji i działań, które mogłyby do tego prowadzić.

Kredyt odnawialny, w odróżnieniu od wielu kredytów o charakterze ratalnym, może zostać wydatkowany na dowolny cel. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku kredytów firmowych – taki sposób finansowania pozwala w elastyczny sposób reagować na pojawiające się w otoczeniu szanse i zagrożenia, a jego uzyskanie wymaga w wielu wypadkach znacznie mniejszego wysiłku, na przykład w porównaniu z kredytami inwestycyjnymi, wymagającymi często przedstawienia biznesplanów.

Jak uzyskać kredyt odnawialny?

Stosunkowo wysoka dostępność kredytów odnawialnych sprawia, że wiele osób decyduje się na sięgnięcie po takie właśnie źródło finansowania swoich potrzeb. Jak jednak wygląda w praktyce uzyskanie do nich dostępu?

Kredyt odnawialny dla klientów indywidualnych

W przypadku kredytu odnawialnego dla klientów indywidualnych cały proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o przyznanie określonej kwoty finansowania. Procedury poszczególnych banków określają przy tym zwykle, jakie dokumenty należy do niego dołączyć, przy czym podejście może być różne: niektóre spośród instytucji finansowych zakładają przykładowo, że regularne wpływy na konto w wystarczający sposób dokumentują dochody klienta, inne natomiast wymagają dostarczenia dodatkowych potwierdzeń, na przykład zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

W dalszej części procedury należy liczyć się z dokładną weryfikacją. Dotyczy ona między innymi:

  • zdolności pożyczkowej klienta, obliczanej według algorytmu danego banku;
  • historii kredytowej, określanej na podstawie raportów BIK;
  • wielkości i regularności wpływów na konto osobiste.

Jeżeli wynik weryfikacji jest pomyślny – można podpisać umowę. Warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami, szczególnie tymi, które dotyczą okresu trwania oraz ewentualnych sposobów jej przedłużenia. Należy również zapewnić odpowiednie wpływy na konto w całym okresie funkcjonowania kredytu odnawialnego – pozwoli to na uniknięcie problemów, związanych z użytkowaniem produktu finansowego tego typu.

Kredyt odnawialny dla firm

Wiele banków oferuje również kredyty odnawialne przedsiębiorcom, prowadzącym u nich swoje konta firmowe. Proces weryfikacji wniosków jest w tym wypadku nieco bardziej skomplikowany, a wiele zależy od czynników, takich jak:

  • forma prawna danego przedsiębiorstwa,
  • sposób jego reprezentowania,
  • sposób prowadzenia księgowości oraz rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Podczas analizy wniosku o kredyt odnawialny dla firmy banki biorą również niekiedy pod uwagę historię kredytową jej udziałowców i właścicieli. Proces kredytowy jest też w tym wypadku zwykle nieco dłuższy, lecz również on kończy się podjęciem decyzji i – jeżeli jest ona pozytywna – podpisaniem umowy.


Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *